MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Typhu88 cam kết hoàn toàn miễn trừ trách nhiệm trong mọi tình huống liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của họ. Điều này bao gồm giao dịch, cá cược, thanh toán và các hoạt động khác trên nền tảng của Typhu88.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 

Website này được thiết kế như một nguồn thông tin hữu ích và hữu dụng cho người dùng, đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng không khuyến khích người dùng tham gia vào các hoạt động đánh bạc trực tuyến thông qua trang web này. Chúng tôi coi đây là một nguồn tham khảo để cung cấp thông tin chính xác và có giá trị cho người dùng, trong mục đích tìm hiểu và nâng cao kiến thức.

Cần lưu ý rằng tất cả các hoạt động đánh bạc trực tuyến hiện tại, tại Việt Nam không được pháp luật chấp thuận. Điều này đặt ra một trách nhiệm quan trọng cho người dùng để tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và tránh vi phạm.

1. TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin mới nhất và chính xác cho độc giả. Tuy nhiên, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo nào về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời, đáng tin cậy, phù hợp hoặc sẵn có của thông tin, sản phẩm, dịch vụ, hình ảnh, văn bản hoặc tài liệu khác có trên trang web cho bất kỳ mục đích nào.

Điều này có nghĩa là người đọc không nên áp dụng thông tin từ trang web cho bất kỳ vấn đề sức khỏe cá nhân nào. Việc tự chịu rủi ro và tìm hiểu thêm về thông tin là cần thiết để đảm bảo sự an toàn và đúng đắn trong việc sử dụng thông tin này.

2. MIỄN TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này, bao gồm cả tổn thất gián tiếp hoặc hậu quả, cũng như mất dữ liệu hoặc lợi nhuận.

Điều này có nghĩa là chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ rủi ro hay hậu quả nào mà người dùng có thể gánh chịu khi sử dụng thông tin trên trang web này. Việc tổn thất dữ liệu hoặc thiệt hại về lợi nhuận liên quan đến việc sử dụng trang web nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi.

Đồng thời, chúng tôi khuyến khích người dùng tự xem xét và đánh giá rủi ro trước khi sử dụng thông tin từ trang web này và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

3. BẢN QUYỀN

Tất cả nội dung, hình ảnh, thiết kế, tập tin và thông tin có trong trang web này đều là tài sản bản quyền của Typhu88 và chỉ được sử dụng với sự cho phép bằng văn bản từ Typhu88. Trang web này có thể chứa các thương hiệu hoặc dịch vụ của Typhu88 hoặc các bên thứ ba khác, được biểu thị bằng từ ngữ, đồ họa hoặc logo.

Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng việc truy cập vào trang web này không có nghĩa là bạn có quyền sở hữu, quyền hoặc giấy phép sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hay nhãn hiệu nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi. Hành vi sao chép, phân phối, sử dụng hoặc xuất bản bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi là nghiêm cấm và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chúng tôi đề cao quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền và mong rằng người dùng sẽ tôn trọng và tuân thủ các quy định này khi sử dụng trang web của chúng tôi.